On-line vysílání TV PORT

Živě

 

Záznam některých minulých přenosů je umístěn v archivu 

 
Program ZM 20.9.2017
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2.Domov pro seniory 
3.Finanční záležitosti 
4.Majetkoprávní záležitosti 
5.Požární ochrana 
6. Diskuse 
7. Výbory zastupitelstva 
8.Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Přístavní 
9. Návrhy na pořízení změny ÚP 
10.Různé
 
 

Další přímý přenos:

20. 9. 18:00 

Jednání zastupitelstva
v Čelákovicích

13. 12. 18:00

Jednání zastupitelstva
v Čelákovicích